Förändringsledarskap

Datum: 11 oktober 2016

Ansvarig: Cecilia Jonsson

Ort: Stockholm


Det enda konstanta i denna värld är förändring. (India Arie)


Nu och framåt kommer alla, både du och jag, vara med om alltfler och tätare förändringar och då är ledarskapet avgörande för vår framgång. Det gäller att kunna skapa engagemang, förståelse och vilja hos sina medansvariga och få organisationens människor med sig på de nya förutsättningarna. Det finns forskning, modeller, beprövad erfarenhet och exempel på organisationer som är mer framgångsrika än andra i detta. Du kommer i denna utbildning att få en större insikt i hur du som ledare och/eller medansvarig kan påverka, skapa lust och engagemang i små och stora förändringar. Våra utbildare har stor erfarenhet av ledarskap i förändringar i små såväl som i stora organisationer och delar med sig av sin erfarenhet. 


Vår vardag blir pedagogiskt verktyg och vi lyfter exempel från verkligheten även från någon av deltagarnas verksamhet.
Du får ta del av verktyg för att gör framgångsrika förändringar och för att vara en ledare med ett inre, yttre och övergripande fokus. 


Den tredje dagen innehåller moment som att framgångsrikt utvärdera och följa upp förändringar samt redovisning av hemuppgifter. Efter utbildningen kan man certifiera sig i Förändringsledarskap genom att göra ett teoriprov.


Exempel på innehåll: 

  • Vad är en förändring?
  • Förändringsmodeller/teorier 
  • Struktur och kultur
  • Våra naturliga reaktioner
  • Metoden Förändringens fyra rum®
  • Emotionell intelligens och ledarskapets betydelse
  • Förändringsledarskap
  • Hur skapas förståelse, förankring, vilja och engagemang
  • Att leda och leva i ständig förändring
  • Hur utvärderar och följer jag upp förändringsarbetet?


Datum: 11-12 oktober samt den 10 november 2016.
Tid: 09:00-17:00
Plats: Stockholm, Kungsgatan 50
Pris: 14 500 kr exkl. moms, för alla tre dagar.

Medverkande: Christer Olsson och Cecilia Jonsson 


Anmälan: via vårt formulär senast den 4 oktober 2016.