Problemlösningsförmåga: WPT Handhavarutbildning

Datum: 13 september 2016

Ansvarig: Maria Lindskog

Ort: Stockholm


wonderlic_logo


 

Att mäta och bedöma personer baserat på deras IQ är kontroversiellt. Icke desto mindre visar forskning att IQ är den kanske enskilt mest pålitliga faktorn för att förutsäga framgång i yrkeslivet. Alla som arbetar med rekrytering i någon form vet att det är helt avgörande för både företag och arbetstagare att hitta rätt person till varje funktion. Kandidata har ensamrätt på verktyget Wonderlic Personnel Test, WPT, som på ett snabbt och säkert sätt mäter det vi kallar för generell begåvning. Forskningen är gedigen och WPT-testet används i hela världen och är översatt till många olika språk. 

Målgrupp 
Utbildningen vänder sig till dig som vill få en handhavarutbildning för att kunna använda och administrera verktyget WPT. 

Syfte 
Utbildningens syfte är att skapa en bred och djup bild av intelligensbegreppet, en inblick i hjärnans uppbyggnad och dess förutsättningar samt att diskutera framgångsfaktorer i yrkeslivet så som IQ och/eller EQ. Under utbildningen lär du dig att administrera testet, avläsa och tolka resultat samt att ge relevant feedback till testpersonen, något som gör dig till en godkänd användare av verktyget. 

Kursinnehåll
  • IQ ur ett historiskt perspektiv
  • Hur fungerar våra hjärnor?
  • Modern forskning kring IQ begreppet
  • Vad är viktigast i arbetslivet IQ eller EQ?
  • Att mäta IQ på ett modernt, säkert och etiskt sätt
  • IQ in action - tolkning och användning av WPT-testet


Ladda gärna ner vårt informationsblad för mer information om WPT-testet!

Datum: den 13 september 2016 
Tid: kl. 09.00-14.00 
Plats: Kungsgatan 50, vån 6 i Stockholm 
Pris: 8 900 kr exkl. moms Kursmaterial, fika ingår. 
Anmälan: via vårt formulär senast 7 september.