EQ in Action: Utveckla dina kunskaper om EQ-i 2.0

Datum: 16 november 2016

Ansvarig: Caren Sjöström

Ort: Stockholm


 EQi-2%20with%20(R)%20mark


EQ in Action vänder sig till Dig som redan är certifierad i EQ-i och som vill bekanta dig ytterligare med den nya versionen av EQ-i 2.0, samt fördjupa dina kunskaper i att tolka ett resultat och ge återkoppling i urvals- och coachningssituationer. Kursens fokus ligger på ett praktiskt handhavande av verktyget. Kanske har du inte arbetat med verktyget på ett tag eller så har du möjligen upplevt någon speciellt svår återkoppling som du vill diskutera. Kanske vill du helt enkelt bara lära dig mer om tolkning, feedback och användning av verktyget och på så vis öka din professionalism i utövandet. under utbildningsdagen kommer du att delta i en grupp med andra certifierade personer.

Kursen är delvis en repetition från tidigare certifieringsutbildning och fokus kommer att ligga på att diskutera olika ”case” som Kandidata tillhandahåller. För dig som vill finns det också utrymme att ta med egna avidentifierade rapporter för gemensam diskussion och tolkning. Vi kommer även att gå igenom förändringarna i den nya versionen lite mer i detalj.

Ladda gärna ner vårt informationsblad för mer information
Välkommen med din anmälan!

Datum: den 16 november 2016
Tid: kl. 09.00-16.00
Plats: Kungsgatan 50, vån 6. i Stockholm
Pris: 995 kr exkl. moms


Anmälan: Tyvärr är utbildningen fullbokad, boka gärna in dig på nästa EQ in Action-dag den 15 februari 2017.