EQ-fördjupningsdag - dag 3 för redan EQ-certifierade, 6 mars

Datum: 6 mars 2019

Ansvarig: Leg. Psykolog Caren Sjöström

Ort: Stockholm

EQ-fördjupningsdag vänder sig till dig som redan är certifierad i EQ-i 2.0 och som vill fördjupa dina kunskaper. Kursens fokus ligger på ett praktiskt handhavande av verktyget. Kanske har du inte arbetat med verktyget på ett tag eller så har du möjligen upplevt någon speciellt svår återkoppling som du vill diskutera. Kanske vill du helt enkelt bara lära dig mer om tolkning, feedback och användning av verktyget och på så vis öka din professionalism i utövandet. Under utbildningsdagen kommer du att delta i en grupp med andra certifierade personer. Du kommer att få ta del av följande:

 

Casemetodik & processarbete – hur kan vi förändra företags processer kring rekrytering och utveckling?

- Effekterna av att arbeta med EQ över tid, hör oss berätta om våra uppdrag!

 

 

Profiltolkning

- Få hjälp med att tolka profiler och EQ-resultat samt att få svar på dina frågor. Möjlighet till praktiska övningar finns.

 

 

Vässa dina argument för EQ

- Lär dig om hur du blir en EQ-ambassadör internt och externt. Hur du kan promota EQ jämfört med andra testverktyg och bemöta olika argument.

 

 

Tid: kl. 09.00-16.00

 

Plats: Målargatan 7, 111 22, Stockholm

 

Pris: 995 kr exkl. moms

 

 

Välkommen med din anmälan via vårt formulär senast 10 arbetsdagar före start
EQ-fördjupningsdag vänder sig till dig som redan är certifierad i EQ-i och som vill bekanta dig ytterligare med den nya versionen av EQ-i 2.0, samt fördjupa dina kunskaper i att tolka ett resultat och ge återkoppling i urvals- och coachningssituationer. Kursens fokus ligger på ett praktiskt handhavande av verktyget. Kanske har du inte arbetat med verktyget på ett tag eller så har du möjligen upplevt någon speciellt svår återkoppling som du vill diskutera. Kanske vill du helt enkelt bara lära dig mer om tolkning, feedback och användning av verktyget och på så vis öka din professionalism i utövandet. Under utbildningsdagen kommer du att delta i en grupp med andra certifierade personer. Du kommer att få ta del av följande:


1. Casemetodik & processarbete – hur kan vi förändra företags processer kring rekrytering och utveckling?


- Effekterna av att arbeta med EQ över tid, hör oss berätta om våra uppdrag!
2. Profiltolkning


- Få hjälp med att tolka profiler och EQ-resultat samt att få svar på dina frågor. Möjlighet till praktiska övningar finns.
3. Vässa dina argument för EQ


- Lär dig om hur du blir en EQ-ambassadör internt och externt. Hur du kan promota EQ jämfört med andra testverktyg och bemöta olika argument.

Tid: kl. 09.00-16.00


Plats: Målargatan 7, 111 22, Stockholm


Pris: 995 kr exkl. momsVälkommen med din anmälan via vårt formulär senast 10 arbetsdagar före start