Nytt! Virtuell utbildning EQ-i 2.0 certifiering på svenska, 24-25 september

Datum: 24 september 2019

Ansvarig: Kandidata

Ort: VirtuellEtt nytt format på ett redan välkänt tema, verktyget EQ-i 2.0. 
Vad är EQ-i 2.0?

EQ-i 2.0 verktyget är en ny uppfräschad version av ett redan framgångsrikt verktyg, som är världsledande på att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder. Som certifierad i EQ-i 2.0 är du kvalificerad att använda verktyget i rekrytering och personlig utveckling för individer och grupper. Alla certifierade bjuds återkommande in till nätverksmöten, kompetensutvecklingsdagar samt får tillgång till uppdaterad information om forskning kring EQ-i 2.0.


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med rekrytering, coachning, personal- och ledarskapsutveckling och/eller organisationsutveckling och som i ditt arbete har användning av att kartlägga individers sociala och emotionella förmågor. Du arbetar som beteendevetare, psykolog, personalvetare, coach, eller har på annat sätt erfarenhet av urval och utveckling av individer.

Syfte
Att ge en bred bild av EQ-begreppet samt en djup inblick i verktyget EQ-i 2.0. Utbildningen består både av e-learning och utbildningsdagar virtuellt. Efter genomgången utbildning har du en god kännedom om testet och alla de aspekter kring administrering, resultattolkning och återkoppling som krävs för att kunna använda testet på ett effektivt och etiskt sätt. Efter både e-learning, arrangerade teoretiska genomgångar och praktiska övningar online, är du behörig att självständigt använda instrumentet i urval och utveckling. Ni erbjuds även att kostnadsfritt delta på ett EQ in Action-seminarium i Stockholm, där fokus ligger på att diskutera olika ”case” och tolka EQ-profiler. Dessa seminarium är kostnadsfria för dig som bokar inom det första året efter certifieringsutbildningen. Tider och datum för EQ in Action finner du i vänsterspalten under utbildningar.


Ladda gärna ner vårt informationsblad för mer information.

Tid: 09:00-17:00, båda dagarna
Plats: Virtuell utbildning 
Pris: 26 200 kr exkl. moms
Ingår: Kursmaterial + 2 EQ-tester. Det tillkommer ingen licensavgift för att använda EQ-i 2.0-verktyget, endast en fast kostnad per köpt EQ-i 2.0-test.Anmälan: Via vårt formulär senast 3 veckor innan start