Empati är limmet i relationen

Limmet som håller ihop relationen – det är #empati Relationen är det som levererar uppgiften. Vi är sociala djur som kan åstadkomma mer tillsammans än som individer. Och just samarbete är en konkurrensfördel och en hälsofråga.

Du och jag läser varandra för att navigera i sociala relationer. Vi kan till och med känna av andra människors sinnestillstånd. Så var noga med vad Du sänder!

Empati kan utvecklas och vi knyter an till andra när de hör och förstår oss, det är limmet som håller ihop relationer. Hemma och på jobbet. Som spädbarn lär vi oss att bonda genom imitation, som småbarn börjar vi läsa tankar och i yngre tonåren börjar vi harmonisera våra sinnen med gruppen.

När arbetsgruppen får en översikt på hur vi människor fungerar, kan vi lättare identifiera hur vi skall göra annorlunda för att få ett bra samarbete, så att vi åstadkommer mer tillsammans. Och ha kul på vägen.

EQ-föreläsning team

Nivå: Teamaktivitet

Kurslängd: Enligt överenskommelse. En enkel föreläsning. Eller teamövning med Personlig coaching 1 timme + en halvdag.

Datum: enligt överenskommelse.

Kursavgift: enligt offert och antal deltagare.

Kursledare: Bodil Jonason, EQ Trainer, NLP Master, Brain Based Coach (ICF), GallupStrenghts Coach

Empati - utbildning för team

Empati innebär att man gör en extra ansträngning för att vara snäll. Gå över bron dit den andra personen är, försöka att se världen ur deras synvinkel och hjälpa dem att se din.

Att öva empati

När vi träffar ledare som ligger lite lägre på empati och inte vet hur de skall göra, så brukar vi säga: "Låtsas att du är en detektiv!". Plocka upp så många signaler som möjligt och ställ en fråga tillbaka. "Jag ser att du är fundersam, vad tänker du på nu?". 

Att investera tid för att verkligen förstå hur någon har det är att utveckla äkta medkänsla. Särskilt när trycket är på, ta dig tid att:

  • Fråga med värme: Hur har du det?
  • Kan jag hjälpa dig med något?
  • Öva dig att sätta ord på vad du ser och känner själv och stäm av med den andre.

 

Det är tillsammans med andra vi uppnår resultat på jobbet. Så investera i samarbetet genom att bry dig på riktigt. Det är en värme som du får tillbaka.

Kontakta info@kandidata.se för föreläsningar eller gruppcoaching i emotionell intelligens där empati är en grundpelare.