EQ + IQ = Framgång

EQ kan inte ersätta IQ. Och IQ kan inte ersätta EQ.

Forskning visar att generell begåvning har betydelse för och är ett tillförlitligt mått på komplex problemlösning. IQ avslöjar en individs förmåga att tolka tekniska detaljer, att skapa effektiva planer och att uttrycka sina tankar. Förmågor som är avgörande för att en person ska klara av olika tjänster. En hög IQ i sig är dock inte tillräckligt. Individen måste också vara medveten om sin förmåga och klara av att använda den.

Det är nämligen inte ovanligt att personer med högt IQ blir missförstådda och hamnar i konflikter. En individ med hög generell begåvning behöver exempelvis kunna kommunicera med personer med lägre generell begåvning utan att bli irriterad när saker som är självklara för hen inte är det för andra. 

IQ är viktigt för att klara av ett jobb, men det är ingen garanti för att lyckas. EQ gör dig framgångsrik.

Vill du veta mer om EQ?

Vill du diskutera hur du utvecklar EQ i ditt team? 

Boka in en tid så pratar vi ihop oss.

Vi har ett 20-tal coacher som alla är erfarna och certifierade i EQ-i2.0. Vi genomför team-aktiviteter, coaching och utbildning.

Välkommen!

Intresseanmälan