Frukostseminarium: Kommunikationsstilar Diversity Icebreaker 11 oktober

Datum: 11 oktober 2018

Ort: Stockholm


DI-bild


Förbättra kommunikationen i arbetsgruppen!

 

Människor är olika och som en konsekvens av detta kommunicerar vi också på olika sätt. Forskningen är även tydlig med att grupper innehållande olika typer av individer (heterogena grupper) i regel presterar bättre än homogena grupper, förutsatt att kommunikationen i gruppen är öppen. Som ledare är det viktigt att låta gruppen se och uppleva olikheterna som styrkor i ett effektivt samspel.


Vi erbjuder dig nu själv att prova på vårt gruppverktyg Diversity Icebreaker™ samt att delta i en workshop för att undersöka om det är något som kan fylla era behov t ex vid:


• Utveckling av team och projektgrupper

• Arbete med multikulturella grupper

• Arbete med konfliktlösning och kommunikation

• Seminarier kring öppenhet, feedback och inlärning

• Kompetensutveckling

• Sammanslagningar och kulturell integration


Under seminariet kommer du som önskar få prova att fylla i formuläret som består av 14 frågeställningar, du får då också veta ”din egen färg”.


Mötet är en introduktion för dig som vill veta mer om verktyget för att kunna använda det i gruppsammanhang i din organisation.


Tid: kl. 08.00 - 09.30 (frukost serveras från 07.45)

Plats: Kandidata, Målargatan 7, 4 trappor

Anmälan: Görs här


Om en avanmälan inte har gjorts senast kl.12.00 dagen före tillfället kommer vi att ta ut en avgift på 295 kr vid utebliven närvaro. Anmälan är inte personlig, vid förhinder går det därför bra att skicka en kollega i ditt ställe.