Emotionell intelligens: EQ-i 2.0. Frukostseminarium 7/2 2018

Datum: 7 februari 2018

Ort: Stockholm


EQi-2%20with%20(R)%20mark

 

Idag är det mer aktuellt än någonsin att organisationer känner till och arbetar med individers emotionella intelligens. Det är sällan produkten eller tjänsten i sig som är avgörande för att nå framgång. Vi vet att den största konkurrensutsättande faktorn är de mänskliga förmågorna som finns samlade i ett företag. Med vårt EQ-i-verktyg så ökar du möjligheten att välja ut och utveckla lämpliga medarbetare.

EQ-i är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och välbefinnande för individen. EQ-i 2.0 är en ny uppfräschad version av ett redan framgångsrikt verktyg, med ett nytt imponerande underlag till coachning och urvalsarbete.

Tid: kl. 08.00-09.30. (frukost serveras från 07.45)
Plats: Kandidata, Kungsgatan 50, Stockholm.
Pris: Kostnadsfritt, frukost ingår.
Anmälan: via denna länk


Om en avanmälan inte har gjorts senast kl.12.00 dagen före tillfället kommer vi att ta ut en avgift på 295 kr vid utebliven närvaro. Anmälan är inte personlig, vid förhinder går det därför bra att skicka en kollega i ditt ställe.