Frukostseminarium: Problemlösningsförmåga 21 maj

Datum: 21 maj 2018

Ort: Stockholm


WPT-teaserDen enskilt viktigaste framgångsfaktorn!


Att mäta individers begåvning eller problemlösningsförmåga har genom omfattande forskning visat sig vara en mycket viktig faktor när det gäller att förutsäga om en person kommer att klara av ett arbetes komplexitet eller inte. Detta gäller över alla yrkeskategorier och problemlösningsförmågan säger även något om hur snabbt en individ kan sätta sig in i en ny roll med nya förutsättningar.


I detta seminarium berättar vi om den rådande forskningen kring problemlösningsförmåga och dess relevans i arbets- och rekryteringssammanhang. I seminariet berättar vi också om våra testverktyg WPT-R och det nya WPT-Q. WPT-R är en omarbetad version av det klassiska Wonderlic-testet, och WPT-Q en helt ny, förkortad screeningversion av testet som möjliggör obevakad testning på distans. Du som vill kommer, efter seminariet, att få möjlighet att prova på att göra screeningtestet.


Seminariet syftar till att fungera som en introduktion för dig som vill veta mer om och/eller funderar på att utbilda dig i vårt verktyg, för att sedan själv kunna använda testet i urvals- och bedömningssammanhang i din organisation.Vi bjuder på frukost, varmt välkommen!


Tid: kl. 08.00-09.30 (enklare frukost serveras från 07.45).
Plats: Kandidata, Kungsgatan 50, Stockholm.
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: Via denna länk


Om en avanmälan inte har gjorts senast kl.12.00 dagen före tillfället kommer vi att ta ut en avgift på 295 kr vid utebliven närvaro. Anmälan är inte personlig, vid förhinder går det därför bra att skicka en kollega i ditt ställe.