Känslan i Hybrida Team

Livet blir kanske lättare med en hybrid arbetsplats… men hur blir det på jobbet?

Vi hade ett välbesökt MorgonKaffe via Zoom i december på detta ämne som hade önskats av lyssnare. Det är utmanande när vi inte längre träffar varandra regelbundet. Enligt Gallup är Sverige i topp vad gäller att vara nöjd med livet då hela 72% är nöjda. Men endast 21% är engagerade på jobbet. Och så har det varit i flera år, långt innan pandemin. Kanske mår vi bättre när vi slipper komma till jobbet?

Människor är olika

Vi har olika personlighet och när Neuroleadership Institute frågar hur människor vill jobba svarar 1/3 alltid på kontoret, 1/3 vill alltid vara hemma och 1/3 vill blanda. Så oavsett hur vi gör, så kommer många att bli missnöjda.

Det intressanta är att människor gör olika val, på bakgrund av samma behov. Samtliga vill ha work-life-balance, därför önskar en del att jobba hemma medans andra står inte ut där och behöver komma till jobbet för att få ro eller energi. Just känslan av att kunna välja är i sig en belöning. Det är ett känt faktum att valfrihet ger välmående. Företagens anställda kommer inte att acceptera att klockan vrids tillbaka. Men paradoxen är att när mer flexibilitet ges så krävs mer personlig kontakt.

Uppmaningen från Christer Olsson är att “våga ställa fler frågor” till våra medarbetare. Utan att vara rädd för att de skall uppleva dig som ifrågasättande. Människor känner om du bryr dig på riktigt, ställer frågorna för att du verkligen är intresserad av dem och deras arbete – eller om du vill kontrollera dem. Det ligger i dig och hur autentisk du är i ditt ledarskap.

Du kan inte heller leda om du inte är i synk eller inte är ”connectad” till det du leder. Närvarande, nyfiken, intresserad. Därav att ställa frågor. För att leda ditt “lag” behöver du stå på “kommando-bryggan” och vara med på vad som händer.

För att behålla en bra teamkänsla i hybrid arbetsplats så

Känn varje individs styrkor och personlighet

Vi har olika förmåga att vara strukturerad, fokuserad och nöjd med ensamhet eller om vi jobbar bättre i kontakt med andra. Arbetsgivaren är betjänt av att mappa olika arbetsuppgifter och klargöra vad som kan göras hemma eller på arbetsplatsen och sedan möta varje individ för att säkerställa att matchen är bra. Att svara på kundtjänst hemma eller att sitta med analys har visat sig gå utmärkt medans kreativitet, innovation och komplexa samarbeten underlättas i fysisk samvaro.

Stärk ledarens förmågor

Ledarens förmåga att coacha, ge feedback och återkoppling har alltid varit en nyckelfaktor, men nu är den än större. Allt avstånd ökar otydlighet och föder osäkerhet. Men chefen kan aldrig kontrollera bort sin otrygghet utan måste i än större utsträckning leda utifrån relation. Ha tätare avstämningar – inte bara jobbmässigt, utan även kopplat till hur ni mår.

Ledarens förmåga att inspirera genom sin kommunikation och hur hen går igenom digitala medier kommer att påverka engagemanget. Att använda väl valda ord, röstläge eller teknisk utrustning kan göra en stor skillnad.

Medvetenhet behöver finnas vad avstånd gör med exkludering och inkludering av individer i en grupp.

Tydlighet och struktur

När korridorer och kaffemaskiner inte hör till vardagen så krävs en större planering av kommunikation. Det som tidigare kunde lösas löpande, behöver planeras utifrån en plan. Annars svämmar vi över i små digitala meddelanden som försvinner i mängden. Nu måste vi kommunicera tydligare och ha transparens i vilka beslut som tagits och hur långt vi har kommit i våra uppdrag.

Vi behöver även träna upp förmågan att ge feedback till varandra och i projekten, för att lära oss av hur vi bäst jobbar i hybrida team. Att gemensamt vara medvetna om att vi är i en lärandefas och behöver reflektera tillsammans.

Människor är sociala och vi gillar att vara med de som gillar oss. Vi tycker även om att vara behövda och uppskattade. Avsaknad av feedback tas lätt som kritik, eller vi känner oss osynliga. Om du inte får feedback så tror du kanske att det du gör inte duger. Mer feedback, är uppmaningen! Skapa en bra feedback-kultur.

Hybrida arbetsplatsen är här för att stanna. Vi vill fortfarande bli sedda – men inte kontrollerade!