Talent management.
Vad innebär det?

En talentmanagers uppgift är att identifiera de individer som särskilt bidrar till företagets konkurrenskraft och framgång.

Dessa talanger måste ofta utvecklas för att uppnå sin fulla potential. Men även motiveras – så att de trivs och väljer att stanna kvar inom organisationen. För att lyckas hitta och hantera dessa talanger behöver man HR verktyg.

Det är just detta talent management handlar om: att identifiera, utveckla och behålla nyckelpersoner så att de bidrar till företagets utveckling. I arbetet med Talent Management blir det viktigt att identifiera medarbetarnas utvecklingsbehov och se deras potential för att kunna matcha det med organisationens behov. Lika viktigt är det att organisationen identifierar sina medarbetarens behov, då de ofta söker ett självförverkligande och motiverande arbete där personliga mål ska uppfyllas för att de inte ska leta sig vidare efter ett bättre jobb. Idag har en betydligt mer rörlig arbetsmarknad vilket ställer andra krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Det blir viktigt att kunna erbjuda arbetstagare en utvecklande arbetsplats där det finns utrymme för ett fortsatt lärande. Du lever så länge du lär. 

Talent management handlar inte om att hitta medarbetaren med högst och mest relevant utbildning. Det är att hitta – och inte minst – behålla en person som är mest lämplig för en uppgift. En människa är aldrig bra eller dålig. Den är bara mer eller mindre lämplig för en uppgift.

“EN MÄNNISKA ÄR ALDRIG BRA ELLER DÅLIG. DEN ÄR BARA MER ELLER MINDRE LÄMPLIG FÖR EN UPPGIFT.”

 Christer Olsson, Författare, coach och föreläsare.

Hur hitta de mest lämpliga?

Under två år genomförde Googles organisation intervjuer med sina anställda i över 180 team och försökte lista ut vilka talanger som behövdes för att skapa en perfekt arbetsgrupp. De var ganska säkra på att de skulle hitta den perfekta blandningen av individuella egenskaper och färdigheter – till exempel en teoretiker, två extroverta, en dataingenjör och en med doktorsexamen. Den perfekta algoritmen för en kreativ, effektiv, produktiv arbetsgrupp.

De hade helt fel. Vem som är i ett team spelar mindre roll än hur teammedlemmarna interagerar.

5 saker som kännetecknar en bra arbetsgrupp (enligt Google)

De kom fram till att det finns fem nyckelfaktorer som skiljer framgångsrika team från mindre framgångsrika team:

  1. Trygghet: Kan vi ta risker i den här gruppen utan att känna oss osäkra eller generade?
  2. Pålitlighet: Kan vi lita på att alla i gruppen gör sitt bästa, och i tid?
  3. Struktur och tydlighet: Är mål, roller och genomförande tydliga?
  4. Meningsfullhet: Arbetar vi med något som är personligt viktigt för var och en av oss?
  5. Effekten av arbetet: Tror vi i grunden att det arbete vi utför spelar någon roll?

Trygghet är A och O. När vi känner till varandras starka och mindre starka sidor känner vi trygghet. Känner vi oss trygga så vågar vi utvecklas, då vågar vi göra misstag. Misstag som vi lär oss av. Vilja, utveckling och ständigt lärande är avgörande för vår lycka och framgång. Därför är det viktigt att arbetslaget lär känna varandra. Då vet vi vem vi ska fråga om hjälp och vi kan hjälpa varandra så vi blir ännu bättre på det vi är riktigt bra på. Kom ihåg att en människa aldrig är bra eller en dålig på sitt jobb. Den är bara mer eller mindre lämplig för en uppgift. Alla medarbetare ska därför ges möjlighet att utveckla sig själva på ett sätt som gör att de kan optimera sin personliga och kompetensmässiga utveckling.

Du som ledare är summan av dina medansvarigas produktivitet. Att hjälpa andra människor att må och prestera bättre i nämnd ordning, det är det ledarskap handlar om. För när du hjälper dem att må och prestera bra, då summeras det i ditt resultat. Det är inte konstigare än så. Mår de inte bra men presterar bra går de sönder. Mår de väldigt bra med inte presterar, ja det är inte särskilt affärsmässigt hållbart. Då är det ditt jobb att åtgärda det.

Kandidata är ett internationellt konsultföretag specialiserat på emotionell intelligens och ledarskap baserat på neuroscience. Vi erbjuder personbedömningar, utveckling, certifieringar och testförsäljning. Vi bygger vår verksamhet på vetenskapligt bevisade teorier om hur man når hållbar framgång hos individer och organisationer.

Kontakta oss när du vill ha hjälp med Talent Management på info@kandidata.se