Emotionell Intelligens

RESULTAT Bättre samarbete, stresshantering och problemlösning genom självförståelse och strategier för gruppen och individen att hantera sig själv.

Vi lär oss vad känslor är och hur vi skall relatera till dem så att de ger oss energi. Varje individ får en egen EQ-barometer och återkoppling med coach innan teammötet.

TeamLyftet

Engagerade och välmående team har både roligt och levererar mer!

MINDSET är de inre tankar och känslor som genererar energi.

AKTIVITET är överenskommelser för vad som skall göras av vem.

RESULTAT skapas när vi drar åt samma håll. 

Upplägg: 1-4 timmars interaktivt möte

Pris : enligt offert

Välkommen!

 

TeamLyftet - EQ

Gruppen och individerna samtalar om vad som är viktigt för er. Ni identifierar framgångsfaktorer enligt emotionell
intelligens, förmågan att relatera till sig själv och andra samt hur det påverkar förmågan att hantera stress och allt vardagen utsätter oss för.


Strategier diskuteras för hur ni kan stärka samarbetet utifrån gruppens EQ-profil.

MINDSET

Jag tar ansvar för vilka känslor och vilken energi jag vill ha och vad jag sprider till andra.

TIDSÅTGÅNG

2-4 timmar. Du bestämmer vad som passar er bäst.

Du kan ladda ner en översikt här:

TeamLyftet

Kontakta info@kandidata.se för pris och detaljer.