Engagemang och Välmående

RESULTAT Ett ökat engagemang för individ och team vilket leder till nästa nivå av prestation. Ni kommer att identifiera vilka faktorer som stärker just ert engagemang enligt Gallups forskning. Särskild vikt läggs på Välmående (Wellbeing) och du tar tempen på de 5 delar som ligger bakom vårt personliga välbefinnande samt får en handlingsplan.

Kandidata faciliterar er diskussion och identifierar vad som är ert specifika framgångsrecept. Vad gör ni redan bra som ni skall fortsätta att göra? Och vad vill ni göra mer av? 

Gallups modell tydliggör vad som förväntas av varje individ, att konsekvent uppmärksamma varandra, samt förstå hur gruppen och organisationen bidrar till visionen. Engagemangsverktyget används av organisationer över hela världen sedan många år. Ni gör en plan för att integrera Wellbeing i ert team/organisation enligt Gallups forskning.

MINDSET

När vi mår bra, presterar vi bra.

TIDSÅTGÅNG

2-4 timmar. Du bestämmer vad som passar er bäst.

Du kan ladda ner en översikt här:

TeamLyftet

Kontakta info@kandidata.se för pris och detaljer.