Mindset för utveckling och Feedforward

RESULTAT Er mentala inställning att våga göra nytt ökar och ni får övningar i "feedforward". Mental inställning är viktigare än kompetens för att utvecklas. Feedforward övas för att medvetet kunna skapa det resultat och lärande som vi önskar och behöver.

Här får du och teamet insikt i psykologin bakom ”growth mindset” som ger oss redskap för hur vi vågar lära oss nytt. Vi går även igenom psykologin om feedback och hur vi säkerställer att det blir en konstruktiv upplevelse istället för ett upplevt hot.

TeamLyftet - Feedback

Engagerade och välmående team har både roligt och levererar mer!

MINDSET är de inre tankar och känslor som genererar energi.

AKTIVITET är överenskommelser för vad som skall göras av vem.

RESULTAT skapas när vi drar åt samma håll. 

Upplägg: 1-4 timmars interaktivt möte

Pris : enligt offert

Välkommen!

 

TeamLyftet Feedback

  • Identifierar eget beteende, när jag är trygg att testa nytt och hur jag lämnar min trygga zon.
  • Skapa vanor för att själv fråga om feedback som
    stärker min prestation.
  • Upplevelseövningar för att stärka mentala attityder.

MINDSET

Jag är i förarsätet i min bil.

TIDSÅTGÅNG

2-4 timmar. Du bestämmer vad som passar er bäst.

Du kan ladda ner en översikt här:

TeamLyftet

Kontakta info@kandidata.se för pris och detaljer.