Act to Perform

Act To Perform är ett syskonföretag i Christer Olsson Group som ägnar sig helhjärtat åt utveckling av individer, grupper och ledare. Act to Perform erbjuder utvecklingsprogram för ledare, ledningsgrupper, framtida chefer/ledare och trainees samt olika grupputvecklingsprogram.


Vi arbetar med att göra det krångliga enkelt och se till att vi agerar för att reflektera och lära. Du och jag har tillräcklig kunskap och vetskap för uppdrag och utmaningar. Det vi behöver är att vilja välja och att våga använda den.


Våra olika program skräddarsys men baseras ofta på emotionell intelligens som fokuserar på individers dynamiska, utvecklingsbara förmågor istället för på den mer statiska personligheten. För att vi ska få en förståelse för vilka förmågor och resurser som individen eller gruppen har med sig inleds programmen med en vetenskapligt grundad mätning. Det betyder också att våra insatser blir enkla att följa upp och utvärdera.


Grupputveckling

Utveckling sker när du och jag har viljan och blir medvetna om vad vi gör bra, och vad vi behöver utveckla vidare. Vi tror på att alla människor kan utvecklas som individer både enskilt och i grupp. Våra utvecklingsinsatser utgår alltid från en vetenskaplig grund där vi först skaffar oss en förståelse för vilka förmågor och resurser som individen eller gruppen har.


Läs mer om hur vi arbetar med grupputveckling i vårt produktblad.


Ledningsgruppsutveckling

Som de flesta erfarna ledare redan vet är sociala och emotionella förmågor avgörande och kritiska för att företaget och organisationen ska nå resultat. Framgångsrika ledare har i alla tider litat på och hanterat sina känslor och sin intuition. Våra utvecklingsinsatser utgår alltid från en vetenskaplig grund där vi först skaffar oss en förståelse för vilka förmågor och resurser som individen eller gruppen har. Sedan arbetar vi med det ledarskap som krävs i just er verksamhet med hänsyn till de utmaningar ni står inför eller är mitt i.


Läs mer om hur vi arbetar med ledningsgruppsutveckling i vårt produktblad.