Ändrade öppettider på grund av COVID-19Kandidata har noga följt all utveckling som rör COVID-19 och anpassar vår dagliga verksamhet för att vara förenlig med rekommendationer från relevanta myndigheter.


Våra öppettider är 9-13.00 måndag till torsdag. Alla funktioner är bemannade och vi arbetar främst via våra digitala kanaler. Du når oss enklast via info@kandidata.se


Vi ser fram emot din kontakt!