Certifieringar

Kandidata utbildar och certifierar i handhavande av våra arbetspsykologiska testverktyg.


Vi certifierar i verktyget EQ-i, samt ger handhavarutbildning i problemlösningstestet WPT samt testet för arbetspersonlighet WOPI. Se våra kommande utbildningar för aktuella datum!


Vi gör även företagsanpassade utbildningar och certifieringar, skräddarsydda efter era behov. Kontakta oss för offert och mer information.