Change Navigator™

Vad roligt att du redan nu är intresserad av vårt nya test!Förändring är normalt en händelse, som fusion, omorganisation, nytt jobb eller avsked, medans människans svar på förändring är mer som en process. Reaktioner på förändring kan variera från ångest, rädsla, ilska och förvirring till förväntan, spänning och nyfikenhet. I huvudsak är det psykologiska svaret på förändring en övergångsprocess som sker över tid. Vanligtvis förändrar människor inte sina attityder, övertygelser, känslor och allianser över natten. Dessa attribut kan ändras men det sker gradvis och i olika faser. Lär dig förstå den emotionella resan alla går igenom under betydande förändringar för att:

• Reducera motstånd

• Förbättra din återhämtningsförmåga


Att vara medveten om, uttrycka och kontrollera våra egna känslor är en viktig del av att lyckas. Det är viktigt att kunna navigera en förändring, och för att kunna lyckas behöver vi förmågan att förstå, tolka och svara på andras känslor som är utgörande i detta. Förändringsnavigatorn lär dig förstå och bli medveten om de fyra stegen i en förändring.

Du lär dig se och förstå i viken fas i förändringen du befinner dig och som är viktig för dig. Lär dig strategier för att bygga upp din återhämtningsförunder tider med intensiv förändring. Lär dig verktyg som du kan använda för att leda andra genom en förändring.


De fyra stegen

Steg 1 Bekräfta: vanligast mindset, komfort och kontroll

Steg 2 Reagera: vanligast mindset, förvirring, vantro och desorientering

Steg 3 Undersöka: vanligast mindset, öppenhet för att undersöka nya möjligheter

Steg 4 Genomföra: vanligast mindset, villighet att lära sig och implementera nya förväntningar och ansvarsområden


Målgrupp

Alla som vill förstå den emotionella resan vi går igenom under betydande förändringar.

Förändringsnavigatorn lär dig förstå och bli mer medveten om de fyra stegen i en förändring. Du

lär dig se och förstå i viken fas i förändringen du befinner dig och som är viktig för dig. Lär dig

strategier för att bygga din motståndskraft under tider med intensiv förändring. Lär dig verktyg

som du kan använda för att leda andra genom en förändring.


Redo att förstå de olika förändringsstegen? Och vad du kan göra?