Change Style Indicator®

För att vara motståndskraftig inför förändring måste du förstå dina förändringsstilar och andra

inställningar. Genom att göra det kan du hjälpa till att identifiera de faktorer som kan påverka

en organisations beredskap att hantera och bibehålla förändring i utmanande tider. Change

Style Indicator är utformad för att mäta dina föredragna stilar när du närmar dig och hanterar

förändringar.

Denna bedömning kommer att hjälpa dig att identifiera styrkor och potentiella

fallgropar i de olika förändringsstilarnas egenskaper så att du kan:

• Förbättra lagarbete genom att undvika konflikter och minska dysfunktionella möten.

• Tänka på alla perspektiv när du löser problem för att öka samarbetet.

• Aktivera gruppens kreativitet och innovation genom att förstå de olika stilarna.

• Få vinn-vinn-lösningen snabbare genom att marknadsföra framgångsrika team

• Lära dig de fördelar och styrkor som varje stil ger till en organisation.

De tre olika stilarna

Konservativa

• Accepterar strukturer och föredrar att bevara existerande system

• Föredrar gradvis förändring

• Kan verka försiktiga och oflexibla men ställer de svåra, detaljerade frågorna

Pragmatiker

• Undersöker strukturer

• Fungerar bra som medlare och katalysatorer

• Föredrar förändringar som främjar funktion

• Kan framstå som resonliga, praktiska och flexibla men också avvaktande

Förändringsbenägna

• Utmanar strukturer och uppskattar risker och osäkerhet

• Föredrar snabba, expansiva och radikala förändringar

• Kan framstå som oorganiserade och odisciplinära men är visionära tänkare


Målgrupp

Alla som vill veta mer om sin inställning till förändring. För dig som vill veta mer om varför

vissa individer verkar vara så hotade av förändring och vill bevara ”status-quo” till varje pris,

och varför å andra sidan andra verkar ha en önskan om konstant förändring och nästan har

mentaliteten av att ändra allt. Instrumentet tar upp både initierade och redan införda

förändringsinitiativ och placerar individen på en skala mellan konservativ och

förändringsbenägen, och med pragmatiker mitt emellan.


Redo att effektivisera ditt förändringsarbete?

Och vad du kan göra?