Emotionell intelligens = framgång

Begreppet emotionell intelligens får allt större uppmärksamhet världen över, framförallt i stora organisationer som insett att de anställda är deras absolut viktigaste och mest värdefulla tillgång. Erfarenheter visar tydligt hur organisationer uppnått stora effekter genom att använda testverktyget EQ-i i sin verksamhet. Från det amerikanska flygvapnet som lyckades spara miljontals dollar genom att vässa sin rekryteringsprocess för fallskärmsjägare, till säljintensiva organisationer som Google, American Express och L’Oreal, som ökat sin försäljning signifikant genom att anställa rätt personer och utveckla sin befintliga personal med hjälp av EQ-i.


Ett specifikt område som av förklarliga skäl väcker stort intresse är hur läran om emotionell intelligens kan appliceras på chefer och ledare. Även här visar studier att framgångsrika ledare får ett högre resultat på EQ-testet jämfört med normalpopulationen. I en studie från MHS Inc. som omfattade 220 ledare kunde man dessutom isolera fyra ledarskapsfaktorer som var särskilt utmärkande; deras förmåga att vara autentiska, coacha sina anställda, förmedla en känsla av mening och syfte, samt att bidra till innovation. Dessa fyra områden var i sin tur direkt kopplade till ledarnas uppmätta resultat på specifika EQ-förmågor, som till exempel självförverkligande, realism, sociala relationer och självkänsla. 


Emotionellt intelligenta personer kommunicerar effektivt, bygger starka relationer och är förändringsbenägna. Alla dessa förmågor bidrar till ett positivt ledarskap och därmed också till attraktiva arbetsplatser där anställda trivs och utvecklas. Emotionellt intelligenta ledare har därmed en stor betydelse för företag som vill skapa hållbar framgång i en värld där jakten på de lämpligaste talangerna blir allt tuffare.Vilken typ av ledare har bäst förutsättningar att lyckas i din organisation? Och hur kan ni som organisation bidra till att hen får rätt förutsättningar att utvecklas? 

Genom att mäta emotionell intelligens i din organisation och vid nyrekryteringar kan du identifiera personer med goda förutsättningar att lyckas som ledare. Samtidigt får du en tydlig bild av vilken typ av coachning dessa personer behöver för att utvecklas och växa i sin ledarroll. 


Vill du veta mer om hur du kan lyfta din organisation med hjälp av emotionell intelligens, tveka inte att höra av dig eller anmäl dig till något av våra inspirerande seminarier. Du kan även titta på vår informationsfilm där vi berättar mer om hur vi mäter och utvecklar EQ!

Är du redan certifierad? Gå gärna in på "Vanliga frågor om EQ-i 2.0", där finner du mer information om testverktyget!