Emotionell intelligens


Enligt the World Economic Forum’s Future of Jobs Report, är emotionell intelligens en av top tio färdigheter som krävs under den digitala och industriella revolution som pågår.


Vi tänker, känner och agerar och läran om emotionell intelligens ligger till grund för testet EQ-i 2.0, världens mest använda EQ-test. Klicka på menyn till vänster för att läsa mer om Emotionell intelligens och historiken bakom begreppet.


Emotionell intelligens handlar om förmågan att förstå och uttrycka sig själv, att utveckla och upprätthålla sociala relationer, hantera motgångar och utmaningar samt att kunna använda sina emotionella kunskaper för ett effektivt och meningsfullt liv.


Kandidata gör EQ-profiler för individer och i 360-grupper. Vi tränar team i hur de kan stärka sina förmågor och vi certifierar dig som vill göra egna EQ-bedömningar för coachning.


Vill du veta mer om hur du kan lyfta din organisation med hjälp av emotionell intelligens, tveka inte att höra av dig till info@kandidata.se . Du kan även titta på vår informationsfilm där vi berättar mer om hur vi mäter och utvecklar EQ eller kolla in vårt biliotek med artiklar och publikationer gällande ämnet!


Är du redan certifierad? Gå gärna in på "Vanliga frågor om EQ-i 2.0", där finner du mer information om testverktyget!


Ref; https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018