EQ-coaching

EQ-coaching är ett individuellt utvecklingsprogram för ledare, specialister och medarbetare som har behov av, eller är nyfikna på, att arbeta med sin personliga utveckling.


Syftet med programmet är att arbeta med deltagarens emotionella förmågor för att förfina och utveckla handlingsstrategier och därmed öka deltagarens effektivitet och välbefinnande i sin yrkesroll. Coachingsprogrammet utgör en integrerad del i företagets och organisationens långsiktiga ledarutvecklingsprogram och planeras i samråd med uppdragsgivaren.


EQ-coaching är ett individuellt utvecklingsprogram som tar sin utgångspunkt i mätning av individens emotionella och social förmågor. Dessa uppskattas med hjälp av självskattningsformuläret, EQ-i 2.0, som mäter emotionell intelligens. EQ-coachingen tar även sin utgångspunkt i feedback från chef och medarbetare i en, så kallad  Respons 360. Utifrån resultaten och feedback på resultaten skapar vi tillsammans en handlingsplan och ett personligt träningsprogram. Ett antal möten samt hemuppgifter driver sedan processen framåt. Programmets hörnstenar är att kartlägga, utmana och stödja. Målbilden är att utveckla sin sociala och emotionella kompetens samt att utveckla sin effektivitet på jobbet och därmed få en bättre balans i livet.


Programmet avslutas vanligen med att ett trepartssamtal med närmsta chef genomförs. På detta sätt kan chef och medarbetare fortsätta arbeta med handlingsplanen och insatsen kommer även framöver att bidra till företagets eller organisationens framgång.


EQ-coaching är unikt då Kandidata har den nordiska ensamrätten för verktyget EQ-i 2.0. Verktyget mäter de emotionella förmågor som i ett gediget internationellt forskningsprojekt konstaterats samstämmer med framgång i arbetet. Vi har tillsammans med våra kunder god och lång erfarenhet av effektiviteten i att mäta och utveckla emotionell intelligens.


EQ-coaching lämpar sig vid alla förändringar som rör arbetssituationen; en ny utmaning, svårigheter på jobbet och vid alla tillfällen då behov finns av att stämma av tankar och handlingar med en objektiv, professionell part.


För mer information, kontakta oss eller ladda hem vårt produktblad som du finner i menyn till höger!