EQ-coaching

Att förstå och uttrycka sig själv. Att utveckla social relationer. Lösa problem och hantera stress.


Enligt the World Economic Forum’s Future of Jobs Report, är emotionell intelligens en av top tio färdigheter som krävs under den digitala och industriella revolution som pågår.


Vi tänker, känner och agerar och läran om emotionell intelligens handlar om förmågan att förstå och uttrycka sig själv, att utveckla och upprätthålla sociala relationer, hantera motgångar och utmaningar samt att kunna använda sina emotionella kunskaper för ett effektivt och meningsfullt liv.


Kandidata gör EQ-profiler för individer och i 360-grupper. Vi som coachar är legitimerade psykologer eller ICF coacher och har övningar i hur man tränar och stärker sina förmågor.

Vill du veta mer om hur du kan stärka din emotionella intelligens, tveka inte att höra av dig till info@kandidata.se . Du kan även titta på vår informationsfilm där vi berättar mer om hur vi mäter och utvecklar EQ!


Ref; https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018