EQ-i 2.0™ Emotionell Intelligens


EQ-i 2.0™ är världens mest använda utvärderingsverktyg för mätning av emotionell intelligens. Självständighet, empati, flexibilitet, stresstålighet och optimism är exempel på egenskaper som är avgörande för framgång i komplexa affärsaktiviteter, förhandling och planering. När testerna tillämpas och tolkas av utbildade experter ger de en hög grad säkra förutsägelser – vilket har bevisats av genomförd tredjepartsforskning och av mer än ett årtiondes användning.


Emotionell intelligens är dynamiska förmågor som kan utvecklas och därför lämpar sig testet såväl för urval som för utvecklingsinsatser och coaching. 

 

”Det tog lite tid att inse att intellektuellt högt begåvade människor inte nödvändigtvis behöver vara högt begåvade känslomässigt.”

Peter Englund, Sekreterare i Svenska Akademin. Citat från Dagens Industri  24/5 2011


EQ-I 2.0™ mäter en typ av begåvning som inte täcks av andra tester. Omfattande forskning från ett stort antal länder tyder på att emotionell intelligens utgör nyckelfaktorer för både privat och yrkesmässig framgång. Oavsett vilka kunskaper och erfarenheter vi i mer klassisk mening har, så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som är avgörande faktorer för att lyckas såväl privat som i jobbet. EQ-I 2.0™ är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och personligt välbefinnande för individen.

 

Vill du veta mer om EQ-i 2.0™? Ladda ner vårt produktblad som du finner i menyn till höger eller kom på något av våra frukostseminarier om EQ-i 2.0™! Vi gör även arbetsplatsförlagda workshops om EQ; kontakta oss för mer information.

 

Är du intresserad av att certifiera dig i verktyget EQ-i? Du finner aktuella utbildningsdatum här. Du kan även titta på vår informationsfilm där vi berättar mer om hur vi mäter och utvecklar EQ och hur det kan skapa framgång för dig!


Är du redan certifierad? Gå gärna in på "Vanliga frågor om EQ-i 2.0", där finner du mer information om testverktyget!