Framgångsprofil ledare

Vad är det som utmärker dina mest framgångsrika ledare? Och vilken nytta kan du ha av att identifiera de förmågor som dessa individer besitter?


Vi kan mäta vilka emotionella förmågor som är särskilt utmärkande hos ett urval av framgångsrika ledare i er organisation - en så kallad framgångsprofil. Framgångsprofilen kan sedan användas i arbetet med att utveckla er värdegrund på ett sätt som lyfter framgångsrika beteenden. Profilen kan också användas som underlag för riktade insatser där era medarbetare får möjlighet att träna på de förmågor som är strategiskt viktiga hos er.