Framgångsprofil

Genom Kandidatas framgångsprofil får du ett ovärderligt verktyg vid urval av ledare, säljare och andra nyckelroller i ert företag. Du får kartbilden på vilka specifika förmågor som krävs för att lyckas i just er företagskultur.


Genom att mäta emotionell intelligens hos ett urval bestående av t ex de 10 bästa säljarna och sedan jämföra dem med normalpresterande säljare kan en skräddarsydd profil för just ditt företag tas fram. Profilen kan sedan ligga till grund för såväl urval som utveckling för att på ett medvetet sätt bygga och understödja den kultur som gjort just ditt företag framgångsrikt. Därför kallar vi det för framgångsprofil.

 

Profilen kan sedan användas både vid urvalsförfaranden och som ett underlag för riktade insatser som ger er möjlighet att träna era medarbetare på de förmågor som är strategiskt viktiga hos er.

 

För mer information, kontakta oss eller ladda hem vårt produktblad som du finner i menyn till höger!