Historiken bakom EQ

Begreppet EQ (Emotional Quotient) myntades av psykologerna John Mayer och Peter Salovey i början av 1990-talet, men blev känt för en större allmänhet i och med att Daniel Goleman, doktor i psykologi och vetenskaplig journalist på New York Times, började skriva om forskningen i tidningen. 1995 gav Goleman även ut boken ”Känslans Intelligens” som blev en storsäljare världen över.


I boken gav Goleman en ny syn på intelligens och visade med sina studier att hög IQ inte nödvändigtvis resulterar i framgång. Istället hade han identifierat andra egenskaper som han menade utmärkte framgångsrika människor; såsom social skicklighet, självkontroll, entusiasm, tålamod, medkänsla och förmåga till självmotivation. Dessutom menade Goleman att dessa egenskaper är något vi kan lära in och utveckla genom livet.


Parallellt med Mayer, Salovey och Goleman arbetade den israeliska psykologen Reuven Bar-On, tillsammans med det kanadensiska testförlaget Multi Health Systems fram det första vetenskapligt förankrade testet för att mäta emotionell intelligens, nämligen EQ-i. Testet publicerades 1997 och har sedan dess blivit det ledande testet på området med över en miljon genomförda test över hela världen. 


Titta gärna på vår informationsfilm där vi berättar mer om hur vi mäter och utvecklar EQ!