Ingen utveckling är avveckling

Att investera i utveckling av ledare och medarbetare leder till ökad trivsel och motivation, högre effektivitet, och som ett resultat av det också ökad lönsamhet. På Kandidata menar vi att alla individer och grupper kan utvecklas. Det som krävs är motivation, insikter om våra förbättringsområden och medveten träning.


Act To Perform är ett syskonföretag i Christer Olsson Group som ägnar sig helhjärtat åt utveckling av individer, grupper och ledare. Act to Perform erbjuder utvecklingsprogram för ledare, ledningsgrupper, framtida chefer/ledare och trainees samt olika grupputvecklingsprogram. Programmen skräddarsys men baseras ofta på emotionell intelligens som fokuserar på individers dynamiska, utvecklingsbara förmågor istället för på den mer statiska personligheten. För att vi ska få en förståelse för vilka förmågor och resurser som individen eller gruppen har med sig inleds programmen med en vetenskapligt grundad mätning. Det betyder också att våra insatser blir enkla att följa upp och utvärdera.


Vi arbetar med ledarutveckling som håller över tid genom att undvika de fyra vanligaste orsakerna till varför ledarskapsutveckling misslyckas.* Det betyder konkret att vi tillsammans med er tar fram en plan för er ledarutveckling genom att


  • inkludera kontexten och syftet med insatsen
  • alltid koppla reflektion till verkligt arbete
  • värdesätta betydelsen av människors ”mindset” och dess betydelse för framgång
  • mäta och följa upp resultatet

*Källa: Pierre Gurdjian, Thomas Halbeisen, and Kevin Lane © McKinsey Januari 2014


Läs gärna mer om våra utvecklingsprogram under Act to Perform eller kontakta oss för mer information.