Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald är frågor som ligger högt på dagordningen i de flesta större organisationer. För att lyckas med ambitionerna krävs ett ledningsstyrt ansvar, engagemang och medvetna strategier.


På Act to Perform, ett syskonföretag till Kandidata och en del av Christer Olssson Group, har vi erfarenhet av att arbeta systematiskt och metodiskt med dessa frågor i små och stora börsnoterade företag.


Beroende på var ni står i arbetet kan vi hjälpa er att:


  • Formulera mål och strategier utifrån era förutsättningar och den bransch ni verkar i
  • Göra medvetna och mätbara val kopplat till syfte och mål som ni också kan utvärdera i en utvecklande och lärande process
  • Konkretisera målen i det dagliga arbetet och implementera dem i hela organisationen för att förändringen ska få genomslag och resultatet bli mätbart