Konflikthantering

När människor som arbetar i samma organisation hamnar i konflikt för att de har olika kommunikationsstilar eller inte delar samma värderingar – då ska man av respekt agera.


Ibland går det så långt att man börjar såra och skada varandra genom olika beteenden, något som kan påverka kulturen och arbetsmiljön i en hel arbetsgrupp. Vi har stor kunskap och erfarenhet av att hantera jobbrelaterade konflikter och arbetar bland annat med att öppna upp för nya perspektiv och strategier samt med att coacha både individer och grupper i att ta sig vidare från låsta situationer.