Läsa av känslor, inte alltid vad det verkar

Genom att bli medveten om dina egna och andras känslor kan du se en positiv effekt på ditt liv. Men all träning innebär ansträngning och kräver uthållighet. På lång sikt leder det till framgång och på kort sikt till träningstillfällen och utveckling. I den här artikeln utvecklar Dr. Steven J. Stein hur en ökad känslomedvetenhet kan få dig att börja agera istället för att reagera.


Nadia kände sig överväldigad över sin nya befordran. Inte nog med att hon skulle få ett utökat ansvar – den nya tjänsten innebar också ett rejält lönepåslag. Hon ville berätta för sin bästa kollega Joanna så snart som möjligt och höll inte inne med några detaljer när hon ivrigt berättade om intervjun med sin chef. Joanna log och lyssnade uppmärksamt. Det tog Nadia nästan tio minuter in i konversationen innan hon insåg att Joannas leende knappt rört sig. Hon förstod till slut att Joanna inte delade hennes upphetsning, vilket förvånade henne. Hur kunde Joanna vara så ointresserad av något som var så viktigt för Nadia?


Det positiva i situationen var att Nadia var tillräckligt uppmärksam för att läsa av Joannas reaktion och inse att hon hade nog med sina egna problem. Hur ofta har du berättat glada eller tråkiga nyheter för personer som knappt visat dig uppmärksamhet? Kunde du läsa in det av deras ansiktsuttryck eller kroppsspråk? 


En del människor är naturbegåvningar när det kommer till att läsa av andras känslor. Lika naturligt som de andas, utan att missa ett andetag, iakttar de varje rörelse du gör under en konversation. Det kan kännas som att de läser dina tankar. En färsk studie från Massachusetts Institute of Technology har givit oss en bättre förståelse för hur den processen fungerar. Elizabeth Redcay, en av studiens huvudforskare, fäste försökspersoner till en fMRI-maskin – en maskin som tar datoriserade livebilder av hur hjärnan visar arbetar medan en försöksperson exempelvis utför en uppgift. Försökspersonerna ombads att läsa av försöksledarens ögon, samtidigt som försöksledaren tittade på en dataskärm för att upptäcka var en mus gömde sig bakom en ostbit. Forskarna upptäckte att en viss del av hjärnan – den högra övre tinningfåran – är den som hjälper oss att tolka andras handlingar. Det innebär att våra hjärnor faktiskt är kopplade till att läsa av andra människor. Denna förmåga är troligen bättre utvecklad hos vissa människor än hos andra.


Personer som är bra på att läsa av andra har många fördelar, både privat och i arbetslivet. Genom att vara mer i samklang med andra lyckas du inte bara få deras uppmärksamhet, du vinner också deras förtroende. Det sänder nämligen en signal om att du inte bara tänker på dig själv och dina egna problem, utan att du faktiskt också bryr dig om andra och deras välbefinnande. Empati är ett kraftfullt verktyg. Idag är det också ett av kännetecknen på ett effektivt ledarskap, i en tid när vi inte hyser respekt för människor med narcissistiska och självcentrerade drag. 


Förmågan att uppfatta känslor hör inte bara ihop med din förmåga att läsa av andras känslor. Lika viktigt är att vara medveten om sina egna känslor. Och då räcker det inte att kunna uppfatta att man mår lite dåligt just nu. Nej, du behöver kunna definiera exakt hur du mår, och varför, vid varje tidpunkt. Genom att tydligare fokusera på dig själv upptäcker du kanske att du känner dig ledsen och lite frustrerad. Anledningen till att du känner dig ledsen är att du inte blev inbjuden till en social träff som dina kollegor planerat. Du känner dig frustrerad eftersom du anser att du inte kan göra något åt situationen. Du känner kanske lite rädsla och den härrör från dina tankar om framtiden och nästa gång du möter kollegorna. Du antar att du då kommer att känna dig lite förlägen, eftersom du vet att de vet att de inte bjöd in dig till sina planer.


När du blir medveten om dina känslor och tankar kan du enklare ta kontroll över dem och modifiera dem efter behov. Om du till exempel vet att din frustration handlar om att du tänker att du inte kan förändra situationen, kan du istället prova att omvandla frustrationen till en mer motiverande känsla – en som innehåller lite mer av spänning och utmaning. Det leder kanske till att du börjar fundera på hur du faktiskt skulle kunna förändra situationen, till exempel genom att kontakta någon av kollegorna. Kanske börjar du planera för hur du skulle kunna ta upp ämnet med den här kollegan på ett sätt som faktiskt förändrar omständigheterna.


Artikelförfattare: Dr. Steven J. Stein