Ledarutveckling

För att leda andra måste man kunna leda sig själv. Ledare behöver stöd och insikter för att komma vidare i sin utveckling och i sitt ledarskap. Vi bygger anpassade ledarutvecklingsprogram både individuellt och i grupp.


I våra ledarutvecklingsprogram kopplar vi ihop det affärsnära och strategiska ledarskapet med personlig utveckling. Programmen omfattar självinsikt, egenreflektion och att sätta egna utvecklingsmål. Vi varvar teori med interaktiva övningar, diskussioner och möjlighet att koppla alla inslag till den egna vardagen. Programmen ges i grupp eller individuellt och deltagarna får träna sig att förstå och hantera sina förmågor och beteenden samt att göra medvetna val. Programmet börjar med en nulägesanalys och avslutas med en mätning av resultatet för att se förändringen.