Ledarutveckling

Först leder man sig själv. Sen leder man andra. Kandidata tränar båda dessa förmågor.


För att leda andra måste man först leda sig själv. Vi ger ledare stöd och insikter från det senaste inom neuroscience med konkreta verktyg. Kandidata har ledarutvecklingsprogram för individer och grupper.


Kandidata kopplar ihop det affärsnära och strategiska ledarskapet med personlig utveckling. Programmen omfattar självinsikt, egenreflektion och att sätta egna utvecklingsmål. Vi varvar teori med interaktiva övningar, diskussioner och möjlighet att koppla alla inslag till den egna vardagen. Programmen ges i grupp eller individuellt och deltagarna får träna sig att förstå och hantera sina förmågor och beteenden samt att göra medvetna val. Vi börjar med en nulägesanalys och avslutar med en mätning av resultatet för att se förändringen.


Kontakta oss för mer information.