Ledningsgruppsutveckling

Bästa laget vinner. Trimma ert samarbete.


Vi arbetar framgångsrikt med ledningsgrupper utifrån olika perspektiv såsom affärsutmaningar, värdegrund, ändrade förutsättningar i verksamheten, gruppens samarbetsförmåga etc.


I detta arbete använder vi oss av olika instrument för att skaffa oss en reell bild av nuläget i er verksamhet. Instrumenten kan exempelvis vara en EQ, CliftonStrengths eller Diversity Icebreaker.


Vi som leder arbetet är Christer Olsson, Nordens mest anlitade föreläsare och coach, Bodil Jonason, ICF-coach och expert på neuroscience, Oliva Wilhelmina Öster, Leg. Psykolog och Master Trainer på EQ.


Kontakta oss för mer information.