Ledningsgruppsutveckling

Ny sammansättning i ledningsgruppen, eller kanske nya förutsättningar och utmaningar i omvärlden?


Vi arbetar framgångsrikt med ledningsgrupper utifrån olika perspektiv såsom affärsutmaningar, värdegrund och beteende, ändrade förutsättningar i verksamheten, gruppens sammansättning och samarbetsförmåga etc. I detta arbete använder vi oss av olika instrument för att skaffa oss en reell bild av nuläget som inte baseras på generella antaganden om er verksamhet. Instrumenten kan exempelvis vara en Respons 360, EQ-i eller Diversity Icebreaker.