Litteratur

Christer Olsson är ägare till Kandidata och är en av Sveriges mest anlitade föredragshållare. Han arbetar som coach, mentor och strateg för ledningen i några av Sveriges största företag. Han är också författare till flera inspirerande böcker. Självklart kan du beställa dem via oss.