Lös relationskonflikterna med EQ

Konflikter och argumentationer är oundvikliga i en relation, du kommer inte alltid att vara överens med din partner inom alla områden. Men att lära sig att lösa konflikter positivt främjar inte bara kommunikationen, det bidrar också till att bygga förtroende, lycka och trygghet i en relation. I den här artikeln beskrivs hur du och din partner kan komma varandra närmare med hjälp av emotionell intelligens.


Ta tempen på dina känslor


Genom att bli bättre på att hantera dina emotionell styrkor och svagheter, och genom att träna på dina viktigaste förbättringsområden, kan du utveckla dina relationer så att de blir mer tillfredsställande. Du och din partner kan komma närmare varandra, övervinna hinder lättare och njuta mer av varandra.
Med hjälp av emotionell intelligens kan du få flera olika handlingsplaner för din relation. Du kan:


 • Bli mer medveten om dina egna känslor och hur de ibland hindrar dig från att nå dit du vill. 
 • Träna upp din förmåga att hantera dina känslor. Det kan vara enkla saker, som att lära sig att vakta sin tunga, eller mer komplicerade saker, som att skaffa sig en bra känsla för sin partners behov. En huvudregel är förstås att välja sina strider.
 • Lära dig att skilja verkliga problem från mindre irritationsmoment för att undvika onödiga konflikter i er relation.


Att hantera konflikter är en av de tuffaste aspekterna i en relation. I nära relationer kan känslorna löpa amok, och då är det lätt att säga saker som man senare ångrar. Varje gång du är oense med din partner behöver du mäta din egen känslomässiga temperatur. När du känner att din ilska tilltar, stanna och ta en paus. Håll tillbaka för att inte hamna i ett stormigt gräl. Räkna till tio. Ta ett djupt andetag. Lär dig att hindra dig själv från att tappa kontrollen.

Genom att ge dina känslor och din kropps reaktioner mer uppmärksamhet – magkänslan, den ökande pulsen, huden som blir fuktig, en häftigare andning, tankarna som irrar runt – kan du bli bättre på att känna igen dina känslor. Och då kan du också bli bättre på att styra dem. När du börjar känna dig överväldigad av dina känslor kan du ingripa på ett lämpligt sätt, om du lärt dig att känna igen dessa känslor. Ju tidigare du känner igen känslorna, desto lättare kan du ta kontroll över dem.

Du kan också utveckla din förmåga att känna igen, upprätthålla och stärka positiva känslor, såsom glädje, kärlek, överraskningar, magi, avkoppling, lugn, optimism, tillfredsställelse med mera. Även om livet bjuder på jobbiga nedåtkurvor ibland, kan du göra dig mer motståndskraftig mot dessa genom att lära dig att  känna igen och odla de positiva känslorna. Ju mer du upplever positiva känslor, desto lättare kan du hitta tillbaka till dem, när du behöver. 


Att välja sina strider 


Meningsskiljaktigheter förekommer i alla nära relationer. Det kan handla om små saker, som vad du ska ha på dig, vart ni ska äta middag, vilken film ni ska se, vilken färg du klär i, och så vidare. Eller så kan det handla om stora frågor, som jag står inte ut med dina föräldrar, du är för överseende mot barnen, du slösar för mycket pengar, du tar inte ansvar, och så vidare.
Bara att förändra en sak hos en annan person är en stor uppgift. Att försöka ändra på flera kan vara en monumental uppgift. Om du har meningsskiljaktigheter med din partner, välj en som du vill tackla först. Så här kan du tänka när du ska prioritera vilken fråga som är värd att kämpa för.


 • Välj något som är möjligt. Till exempel, ge dig inte i kast med att förändra en övertygelse som din partner haft sedan barnsben. Försök inte heller övertala henne eller honom att gå ner 40 kg på en diet.
 • Välj något som är verkligen är av betydelse för er relation.  
 • Välj ett beteende som går att förändra, inte något grundläggande i din partners personlighet.
 • Definiera förändringen som något du vill se mer av.
 • Sätt ett mål för hur ofta du vill att beteendet ska inträffa. 
 • Var beredd på att förändra något hos dig själv i gengäld.


Lägg undan de små och relativt oviktiga meningsskiljaktigheter som du har med din partner. Fokusera istället på ett område där du tror att du kan få se en skillnad. Avsätt tid och välj en neutral plats för att diskutera frågan. För en lugn diskussion om vilket beteende det är du skulle vilja se mer av hos din partner och var förberedd på att förklara hur denna förändring kan förbättra er relation. Uppskatta din partners förändringsvilja.

Nu, och här kommer en viktig del. För att motivera din partner, måste du ge en uppmuntrande belöning tillbaks. Välj en belöning som din partner värdesätter. Här är några exempel:


 • En ryggmassage
 • Intimitet vid ett särskilt tillfälle
 • Middag på din partners favoritrestaurang 
 • Finmiddag hemma
 • Gå på något kulturellt eller något sportsligt evenemang  
 • Städa hemmet
 • En present som du vet att din partner önskar sig
 • Ett löfte om att inte gnälla över något på en vecka


Gör belöningen meningsfull och proportionerlig till den förändring som du efterfrågar. Naturligtvis måste du vara beredd på att också genomföra belöningen som du erbjuder. Var så specifik som möjligt. Du kan till exempel säga: "Om du ökar ditt beteende till fyra gånger under nästa vecka, så ger jag dig tre belöningar på måndag, tisdag och onsdag nästa vecka."


Att veta när man ska vakta sin tunga


Om du vill behålla en god relation, måste du veta när du gör bäst i att hålla tyst. Försök inte att vinna varje argumentation, korrigera varje fel, eller att alltid vara den som har övertaget. Då och då måste man luta sig tillbaka och lyssna, även om du inte gillar vad du hör.

När du lyssnat, tänk lugnt igenom vad din partner sa. En del kändes kanske fel, hämndlystet, fult, orättvist eller förnedrande. Men kanske fanns det också en kärna av sanning där? Att hålla diskussionen på en lugn och civiliserad nivå betyder inte att du erkänner att du har fel. En del tror att om de inte svarar lika högljutt tillbaks tar de på sig skulden, men att hålla huvudet kallt är en dygd. I själva verket riskerar personer som ständigt förlorar humöret att inte tas på allvar. De betraktas istället som omogna och många lär sig att undvika dem.


Använd empati för att förbättra din relation

Genom att vara emotionellt intelligent kan du du skaffa dig kredit på ditt relationskonto. Du slipper debiteringar – eftersom du inte är negativ. Du får poäng – för att du är positiv, omtänksam, och arbetar för det goda i relationen.

Att vara empatisk betyder inte att du ger efter eller erkänner att du har fel. Det innebär att du verkligen försöker se saker ur din partners synvinkel och att du validerar hans eller hennes känslor. Att vara empatisk betyder inte heller att du kommer att lösa alla problem. Men det sätter dig i ett mer försonligt tillstånd. Det gör att du kan fokusera på det verkliga problemet istället för att skapa ett nytt problem – med konflikter och skrik – vilket ofta orsakar mer skada i relationen än det ursprungliga problemet.


Text: Dr. Steven J. Stein

Ur boken: Improving Your Emotional Intelligence In a Day For Dummies