Maj-erbjudande certifiering EQ-i2.0


Aldrig har det varit mer aktuellt att hantera våra känslor! 

Enligt World Economic Forum’s Future of Jobs Report, är emotionell intelligens en av de top tio färdigheter som krävs av ledare under den digitala och industriella revolution som redan pågick innan Covid.

Hur vi hanterar stress och våra egna känslor påverkar direkt den kognitiva förmågan. Att förstå sig själv och reglera sina egna känslor är första steget för att medvetet bygga bra relationer. Emotionell intelligens är utvecklingsbart, för den som är öppen för utmaningen.


EQ-i2.0 är världens främsta och mest använda verktyg för att mäta emotionell intelligens

Idag finns EQ-i2.0 på 50 språk och är utvecklat av vår partner Multi Health Systems. EQ är faktorn som är kopplad till framgång både i privatlivet och arbetslivet. Rapporten ger tydlig återkoppling och övningar för att stärka EQ anpassat till individens utgångsläge. Som certifierad får du rättigheten att utföra EQ-bedömningar på andra och köpa tester via oss. Kandidata har 20 års erfarenhet inom Emotionell Intelligens och vår kollega leg. psykolog Olivia Wilhelmina Öster håller i kursen. Här på Kandidata utför vi hundratals EQ-bedömningar varje år.


Kursen lämpar sig väl för dig som jobbar med rekrytering, ett coachande ledarskap och utveckling av individer och grupper.


Just nu har vi ett maj-erbjudande med rabatt på ordinarie pris 26.200 ex moms:

  • 10% rabatt för en kursdeltagare
  • 20% rabatt om ni är två kursdeltagare
  • 30% rabatt om ni är tre kursdeltagare
  • 40% rabatt om ni är fyra kursdeltagare


Erbjudandet gäller om ni bokar under maj månad och anmäler er till någon av följande kurser

  • 10-11 juni, kurs på svenska
  • 2-3 september, kurs på svenska
  • 16-17 september, kurs på engelska


Samtliga kurser sker virtuellt 9.00-17.00 första dagen och 9.00-15.00 andra dagen. Du anmäler dig via mail till info@kandidata.se hittar mer information om kurserna här.


Vårhälsning,

Team Kandidata