Neuroscience för organisationer


Det senaste decenniet har forskningen inom neuroscience för organisationer gjort stora framsteg. Med hjärnan som grund kan vi designa kraftfulla program och koncept för att ta vara på och utveckla det bästa hos individer och organisationer.


Med en förståelse för hur vi fungerar på ett biologiskt plan, blir det enklare att hantera både sig själv och få förståelse för gruppdynamik och förändringsprocesser. När du har förstått grunderna kan du sen lägga strategin för hur du stödjer din grupp.


På Kandidata är vi certifierade på det senaste inom neuroscience och organisationsutveckling och ger dig verktygen för:

      •Den social hjärnan

      •Att leda team

      •Att driva förändring

      •Mångfald och inkludering


Vi på Kandidata är unika i våra kombinationer av talanger med neuroscience, psykologi, EQ och mångårig ledarerfarenhet från näringslivet

Kontakta oss för mer information