Bli en kritisk testköpare

Den svenska testmarknaden är i stort sett oreglerad vilket innebär att vem som helst kan skapa, sälja och tolka tester. Över 300 olika arbetspsykologiska tester florerar på den svenska marknaden och många av dem har låg prediktivitet för att påvisa framgång i yrkeslivet. 


Det här innebär att du som köpare behöver säkerställa några grundläggande fakta för att kunna bedöma kvaliteten på olika test och veta vilka frågor som en testleverantör bör kunna svara på. På detta sätt undviker du förhoppningsvis undermåliga produkter och kan förse dig med de tester som lämnar ett tydligt bidrag där de används.

Kandidatas förhållningssätt till tester

Hur bra tester vi än använder vill Kandidata flagga för att inget test är bättre än dess handhavare, utövare och tolkare. Testresultat ska alltid behandlas av professionella inom området och återkopplas i en respektfull dialog med personen som genomgått testet. Etiska riktlinjer för arbetspsykologisk testning bör följas noggrant.

Oavsett vilket test du funderar på att använda, bör du fråga testleverantören om testet genomgått någon form av granskning. Det finns en rad olika organisationer och institut som granska tester, bl.a. STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi), DNV (Den Norske Veritas), BPS (British Psychological Society) och Buros Center for Testing. Att ett test är granskat ger dock inga garantier för att testet i sig är bra eller rekommenderas, utan du bör fråga efter själva granskningsprotokollet. 
Kandidatas tester (Wopi™ under pågående granskning 2014) är granskade av högt ansedda Buros Center for Testing, som rekommenderar testerna för användning.

Tänk på detta när du väljer test

När det handlar om kommersiella testverktyg påstår många att deras tester är "vetenskapliga” och "forskningsbaserade”. Men hur kan du vara säker på att välja en utvärderingsmetod som verkligen fungerar? Nedan följer 10 principer som branschens experter använder när de ska välja det testverktyg som har störst effekt.

1.    Bedöm tillförlitligheten (reliabiliteten)
- Kan resultaten återupprepas? Mäter testet hela tiden samma sak?

2.    Utvärdera validiteten
- Mäter testet det som det skapats för att mäta?

3.    Granska tillgängliga normer
- Finns det validerade normer mot vilka individuella testresultat kan tolkas?

4.    Granska resultaten
- Finns det bevis för att testet levererar utlovade resultat?

5.    Granska teorin
- Bygger testet på etablerade teoretiska modeller?

6.    Fundera över justerbarheten
- Kan testet justeras för missledande svar?

7.    Leta fram forskning och granskningsrapporter
- Har testet utvärderats av oberoende experter?

8.    Utvärdera användbarheten
- Är testet anpassat efter era behov så att resultatet kan komma till praktisk användning?

9.    Granska användarkrav
- Kräver testet att administratörerna är utbildade och certifierade?

10.    Granska helheten
- Finns det en manual som beskriver alla ovanstående frågeställningar?