Om oss

Kandidata är ett internationellt konsultföretag specialiserat på tester, personbedömningar, utveckling och utbildning. Vi bygger vår verksamhet på vetenskapligt bevisade teorier om hur man når hållbar framgång hos individer och organisationer – läran om emotionell intelligens. Med hjälp av kvalitetssäkrade testverktyg kan vi mäta och utveckla förmågor och potential hos individer och grupper på ett sätt som skapar framgång, trivsel och lönsamhet i er verksamhet.


Att driva företag har aldrig varit så komplext som nu. De största möjligheterna, och hoten, finns sällan runt hörnet utan oftare på andra sidan jordklotet. Över hela världen gör företag sitt bästa för att anpassa sig till en globaliserad, digitaliserad och transparent värld. Faktorer som teknik, strategi, finansiering och varumärkesbyggande utvärderas, samtidigt som alla är rörande överens om att det är personalen som är företagets viktigaste och mest särskiljande tillgång. 

Kanske är det inte så konstigt. Att arbeta med de mjuka värdena har länge varit en osäker konst när det snarare borde handla om exakt och pålitlig vetenskap. Men tänk om det faktiskt går att fokusera på den avgörande framgångsfaktorn. Tänk om det finns vetenskapligt validerade verktyg för att mäta och utveckla personalens potential, både på individ- och gruppnivå. Vad skulle det innebära för ditt företags utveckling? Vad skulle det innebära för dina anställdas välmående? 

Vårt arbete utgår alltid från väl beprövade verktyg som är förankrade i vetenskaplig forskning och som ger mätbara resultat. Vi arbetar med några av världens skarpaste arbetspsykologiska tester inom emotionell intelligens/EQ och problemhantering/IQ och vi kan erbjuda dem på en mängd olika språk.