Paper Planes, Inc.®

Vad roligt att du redan nu är intresserad av vårt nya test!Paper Planes är ett simuleringsverktyg som designats ur ett systemperspektiv och som fokuserar på teamwork,
samarbete, organisatorisk effektivitet, engagemang och kundperspektiv. Verktyget bygger på erkända lärmetoder genom att erbjuda interaktiva, pragmatiska och relevanta moment. Det kombinerar verkliga organisatoriska frågor med ledarskap och
teamutmaningar med fokus på teamwork, samarbete, förändring och kommunikation. Deltagarna kan mäta teamets resultat och jämföra sina framgångar med normativ data.


Simuleringsverktyget

Deltagarna får anställning på ett flygplanstillverkningsbolag. Varje deltagare får en egen roll i produktionsprocessen; som montör, inspektör, testare osv. Gruppen får i uppgift att sälja så många plan de kan tillverka som uppfyller kundens specifika kvalitets och utseendekrav. Simuleringen består av tre produktionsrundor. Efter varje runda träffas deltagarna för att diskutera och utveckla sina insatser gällande produktionskostnader, kvalitet, kundnöjdhet, leveranstid och medarbetarnöjdhet. Efter att ha utvärderat sitt arbete får de anställda redesigna sin produktionsprocess enligt egna specifikationer och producera fler plan. Återigen utvärderas produktionsprocessen. Olika interventioner från kunden komplicerar designarbetet och produktionsprocessen. Simuleringen passar för 12-30 deltagare.