Personbedömning

För att höja träffsäkerheten i en rekrytering eller vid en urvalssituation är en oberoende personbedömning utförd av en expert av stort värde.


Vi arbetar med personbedömning och urval till höga chefspositioner till svenska och internationella företag men erbjuder också urvalssystem för andra personalkategorier. I vårt arbete används endast väl validerade och vetenskapligt förankrade metoder och tester och vi bedriver själva forskning i samarbete med flera olika universitet.


För att kunna hålla en hög servicenivå och arbeta innovativt och framtidsinriktat befinner vi oss under ständig utveckling genom att vara med i internationella nätverk och delta i internationella konferenser. Vi har starka samarbetspartners i några av Nordamerikas bästa universitet och största testleverantörer.

I våra kontakter med kandidater ser vi oss som representanter för ditt företag och är därför mycket måna om att de personer som besöker oss ska få en positiv upplevelse. Vi vinnlägger oss om att behandla människor på ett trevligt och respektfullt sätt och att alltid ge ordentlig feedback på alla testverktyg som används. Vi ser det som självklart att enbart använda tester som är granskade och godkända med en gedigen forskning och med möjlighet att välja olika normgrupper att mätas mot beroende på vad som är mest relevant.

Vi anser att ett test aldrig är bättre än den professionella genomförarens kvalitet på feedbackdialogen, intervjun med kandidaten och tolkningen av resultatet ställd mot kravspecifikationen. På Kandidata arbetar konsulter med gedigen erfarenhet av bedömningar; beteendevetare och psykologer.

Även de som ”inte får jobbet” ska ha en positiv och utvecklande upplevelse och tycka att både vi på Kandidata och ditt företag är företag där man blir bemött på ett kompetent och trevligt sätt.


Personbedömning på distans 

Vi genomför även personbedömningar på distans. Vi förespråkar alltid ett personligt möte, men i och med att vi lever i en globaliserad värld är det inte alltid möjligt. Vi har därför byggt upp en säker process med digitala lösningar för personbedömningar på distans med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för mer information
 
För mer information, kontakta oss eller ladda hem vårt produktblad som du finner i menyn till höger!