Tele2

"Kandidatas verktyg hjälper oss sedan många år tillbaka att göra rätt bedömningar vid rekrytering till våra nyckelbefattningar och att säkerställa en mycket hög analytisk och social förmåga hos dem vi rekryterar. Vi ser också Kandidatas verktyg som en viktig del i vårt långsiktiga arbete med Talent Management."


cecilia-lundin Tele2

 

Cecilia Lundin, Group HR Director, Tele2 AB