Så här tänker vi

På Kandidata lever vi våra värderingar. Vår mission är "Vi gör varandra bättre" och den tanken genomsyrar allt vi gör tillsammans med våra kunder, kollegor, leverantörer och andra partners.


Vår vision är att bli Sveriges mest respekterade konsultföretag som gör individer, företag och organisationer mer framgångsrika genom att mäta och utveckla emotionell intelligens. 

Vi bygger vår verksamhet på vetenskapligt bevisade teorier om hur man når hållbar framgång hos individer och organisationer – läran om emotionell intelligens.

Vad är det som gör att vissa individer och organisationer lyckas hitta motivationen till att nå lite längre, om och om igen? Många talar om hjärtats intelligens eller ögonblickets intelligens. Välgrundad forskning befäster deras tes. Nyckeln till framgångsrika organisationer med motiverade, välmående och insiktsfulla medarbetare stavas EMOTIONELL INTELLIGENS. 

 


Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre. 
Emotionell intelligens är grundläggande för vår förmåga att skärpa tankegångarna och reda ut komplexa sociala sammanhang. Emotionellt intelligenta personer kommunicerar effektivt, bygger starka relationer och är förändringsbenägna. Alla dessa förmågor bidrar till ett positivt ledarskap och därmed också till attraktiva arbetsplatser där anställda trivs och utvecklas. Emotionellt intelligenta ledare har därmed en stor betydelse för företag som vill skapa hållbar framgång i en värld där jakten på de lämpligaste talangerna blir allt tuffare.


 


EQ+IQ=framgång

EQ kan inte ersätta IQ. Och IQ kan inte ersätta EQ. Forskning visar att generell begåvning har betydelse för och är ett tillförlitligt mått på komplex problemlösning. IQ avslöjar en individs förmåga att tolka tekniska detaljer, att skapa effektiva planer och att uttrycka sina tankar. Förmågor som är avgörande för att en person ska klara av olika tjänster. En hög IQ i sig är dock inte tillräckligt. Individen måste också vara medveten om sin förmåga och klara av att använda den. Det är nämligen inte ovanligt att personer med högt IQ blir missförstådda och hamnar i konflikter. En individ med hög generell begåvning behöver exempelvis kunna kommunicera med personer med lägre generell begåvning utan att bli irriterad när saker som är självklara för hen inte är det för andra. 


IQ är viktigt för att klara av ett jobb, men det är ingen garanti för att lyckas. EQ gör dig framgångsrik.