Svåra och utvecklande samtal

Ständig förändring innebär att vi som ledare behöver kunna hantera svåra och utvecklande samtal, det vi kallar feedback.


Vi tränar upp din förmåga att kommunicera och ge feedback även om det i vissa situationer som kan upplevas olustigt. Vi har många års erfarenhet av att träna ledare i den här typen av samtal, inför en förändring, omställningsprocess eller i samband med olika medarbetarsamtal.