Testverktyg reducerar risken för fördomar


Testanvändning kräver såväl kompetens som ödmjukhet. Ödmjukhet inför att inget test kan mäta allt och inför människans komplexitet.  


Att tester som används skall vara både validerade och anpassade till rekrytering och bedömningar till en viss roll är en självklarhet. Att säkerställa vilka som använder sig av vilket test och i vilket syfte torde i samma hög grad vara en självklarhet. Så är inte alltid fallet.

Testverktyg hjälper en bedömare att kartlägga såväl styrkor som potentiella utvecklingsområden. Det är ett stöd i en vidare process att med kandidaten utforska olika områden som framhävs av testet i kombination av en kravprofil. Testresultat eller ”hårda data” ska alltid ses tillsammans med processmått, det vill säga vad kandidaten beskriver hen tänkt då den svarat på en viss fråga, hur hen har kommit fram till olika slutsatser och det aktuella måendet. Processmått i kombination med konkreta exempel på beteenden i olika arbetssituationer, ger en ökad träffsäkerhet i en urvalsprocess. Tester skapar en så fördomsfri bedömning som möjligt, avseende kön, ras, ålder och religion etc. Människor brukar välja det vi känner igen, det som är minst främmande för oss. Vi är dessutom inte fördomsfria. Testverktyg hjälper oss således att motverka vår inbyggda tendens till att vara partiska.


En assessmentprocess kräver således vad och hur. ”Vadet” kräver kompetensen att välja vilka verktyg som används med vilket syfte. ”Huret” kräver förståelse av vikten av samtalet med kandidaten, hur man som bedömare lägger upp en ram som innebär trygghet, respekt och ödmjukhet inför såväl mänskligt fungerande som den enskilda individ som man möter.

Att vara certifierad i ett testverktyg innebär kunskap om ”vadet”: testets uppbyggnad och användningsområden medan ”huret” innebär förmågan att kunna göra en professionell och träffsäker bedömning med ett fokus där processen upplevs respektfull, trygg och tillför mervärde för kandidaten. Det sistnämna avkräver både kompetens och träning.


För oss på Kandidata är det av vikt att ge kandidaterna vi möter en positiv upplevelse och att de känner sig styrkta efter ett möte. För att i största mån säkerställa detta är det leg. psykologer eller personal som är vältränade i att ge återkopplingar med handledning av leg. psykologer, som genomför bedömningar.


Head of Excecutive Assessments, leg. Psykolog och konsult


Olivia Wilhelmina Öster