Decision Style Profile®

Vad roligt att du redan nu är intresserad av vårt nya test!
Lär dig hur du föredrar att fatta beslut och få mer kunskap om din beslutsstil för att kunna

utveckla och förbättra ditt beslutsfattande. Den utvärderar lämpligheten med hur mycket eller

lite du inkluderar andra i beslutsprocessen och i vilken utsträckning du använder de fem kritiska

beslutsfaktorerna i dina beslutsprocesser. Denna bedömning hjälper dig att förbättra din

förmåga att fatta beslut och skapa en medvetenhet om dina styrkor och svagheter i

beslutsfattandet. 


Genom att genomföra denna bedömning och utbildning kommer du att:

• Skapa ett enhetligt system för chefer i deras beslutsprocess

• Stärka medvetenheten om effektiva resultat baserat på graden av inkludering av andra i

beslutsprocessen

• Förstå de fem faktorerna som påverkar beslutskvalitet, godkännande och genomförande

De fem olika stilarna

Styrande: När man använder den styrandestilen är beslutsfattaren helt beroende av sin egen

bedömning. De antar att de förstår situationen och har all information som behövs för att göra

ett bra beslut. Beslutsfattaren delar inte problemet med andra och begär inte in information.

Vanligtvis är detta den minst tidskrävande stilen.

Faktasökande: När man använder den faktasökandestilen identifierar beslutsfattaren specifik

information som behövs för att fatta beslutet. De vet från vem eller varifrån de ska begära

informationen men de delar inte problemet eller kräver råd eller förslag. Beslutsfattaren

förbehåller sig rätten att fatta beslutet.

Undersökande: När man använder den undersökandestilen delar beslutsfattaren situationen

och uppmanar andra att ge förslag och möjliga handlingsplaner. Beslutsfattaren väljer selektivt

ut de viktigaste intressenterna vars insatser de uppfattar är mest relevanta för beslutet.

Beslutsfattaren accepterar informationen och förslagen, men förbehåller sig rätten att fatta det

slutliga beslutet.

Samarbetande: När man använder den samarbetandestilen begär beslutsfattaren information

och fakta från alla intressenter (t ex team, grupp eller individer) som de identifierar som viktiga

intressenter för beslutet och dess resultat. Problemet delas med dessa intressenter, och deras

idéer och önskningar hörs och övervägas. Ideellt diskuteras beslutet med alla intressenter

samtidigt för att undvika förvirring kring information eller åsikter. Beslutsfattaren förbehåller sig

rätten att fatta beslutet medan man värderar informationen och fakta hos de viktigaste

intressenterna.

Teaming: Med teamstilen vänder beslutsfattaren sig till de viktigaste intressenterna för att dela

lika i beslutsprocessen. Intressenter kan vara medlemmar i tex arbetsgrupp, projektgrupp vars

insats och information är avgörande för en framgångsrik implementering. Teamstilen för

beslutsfattande uppnår idealiskt ett samtycke mellan alla nyckelaktörer.


Målgrupp
Alla som vill veta mer om sin beslutsstil. För dig som vill veta mer om och lära
dig hur du föredrar att fatta beslut och få mer kunskap om din beslutsstil för att
kunna utveckla och förbättra ditt beslutsfattande. Ta reda på hur mycket eller
lite du inkluderar andra i beslutsprocessen och i vilken utsträckning du använder
de fem kritiska beslutsfaktorerna i dina beslutsprocesser.


Redo att fatta bättre beslut? Och vad du kan göra?