Kandidata

Kandidata är ett internationellt konsultföretag som är specialiserat på urval, kandidatbedömningar, utveckling och utbildning.

Läs mer

Våra tjänster

Kandidata är ett internationellt konsultföretag specialiserat på tester, personbedömningar, utveckling och utbildning. Vi erbjuder emotionellt intelligenta lösningar som vilar på en vetenskaplig grund. Med hjälp av kvalitetssäkrade testverktyg och kvalificerade personbedömningar vid rekrytering och utvecklingsinsatser kan vi mäta och utveckla förmågor hos individer och grupper på ett sätt som skapar framgång, trivsel och lönsamhet i er organisation.


Det här kan bland annat vi hjälpa dig med


 


Se vänstermenyn för mer information!