Trainee-program

I våra traineeprogram arbetar vi med personlig utveckling genom att skapa insikter om styrkor och utvecklingsområden och sedan träna på de förmågor och beteenden som individen behöver utveckla.


Traineeprogrammen omfattar bland annat utveckling av ledarskapet genom självinsikt, reflektion och att sätta egna utvecklingsmål. Teori varvas med interaktiva övningar, diskussioner och möjlighet att koppla alla inslag till den egna vardagen. Övningar sker såväl i grupp som individuellt med hjälp av olika verktyg och instrument. Efter programmet har deltagarna fått fördjupade insikter om sin egen utveckling, en verktygslåda för att leda sig själva vidare och en grund att bygga vidare på för en framtida ledarroll. Vi startar med en nulägesanalys som ger en bra plattform för individen - det kan till exempel ske via EQ-i eller Diversitys Icebreaker.