Vi mäter och utvecklar framgång

Vi på Kandidata hjälper våra kunder att effektivisera sina strategiska HR-processer, bland annat genom att kompetensutvärdera chefer och medarbetare. Vi erbjuder emotionellt intelligenta lösningar som vilar på en vetenskaplig grund.


Oavsett om du står inför att rekrytera nya medarbetare, om du vill hitta och utveckla dold potential hos din befintliga personal eller om du vill skapa ett mer framgångsrikt ledarskap kopplat till era värderingar så har du väldigt mycket att vinna på att göra det grundligt och rätt från början. Med hjälp av kvalitetssäkrade testverktyg kan vi mäta och utveckla förmågor och potential hos individer och grupper på ett sätt som skapar framgång och lönsamhet i din verksamhet. Det kan till exempel handla om att:

  • du vill ha kvalificerade och vetenskapligt validerade verktyg som grund för assessments och utveckling
  • du vill ha en objektiv part som utför skräddarsydda assessments 
  • du vill identifiera och utveckla potential hos dina befintliga medarbetare
  • du vill skapa en bättre dynamik och förståelse inom en grupp av medarbetare
  • du vill erbjuda dina ledare och medarbetare coaching och utveckling
  • du vill utveckla företagets ledarskap
  • du vill koppla ihop organisationens värderingar med dina övriga HR-processer
  • du vill inspirera och motivera
  • du vill anpassa din organisation för att skapa bättre förutsättningar för framgång och lönsamhet
  • du vill certifiera och utbilda dig och din personal för att skapa framgång i er verksamhet