Vanliga frågor om WPT

Nedan finner du de vanligaste frågorna och svaren om problemlösningstestet WPT - Wonderlic Personnel Test


Missa inte vår informationsfilm där vi berättar mer om hur vi mäter problemlösningsförmåga och hur det kan skapa framgång för dig!

Övergripande information om WPT

 • Vad finns det för forskning bakom Wonderlic Personnel Test?

  Wonderlic Personnel Test har genomgått omfattande forskning som finns dokumenterat i en mängd forskningsrapporter. Testet är granskat av Buros Center for Testing, det kanske högst ansedda granskningsinstitutet i världen. Den samlade kunskapen om WPT representerar över 75 års forskning på miljontals individer världen över, vilket är en av de faktorer som gör WPT till ett instrument med högsta tillförlitlighet. Den praktiska användningen av testet är avsedd att avsevärt förbättra din förståelse och bedömning av lämplighet beträffande de personer du intervjuar, rekryterar, utbildar och/eller rådgör med.


  Det är inte alltid nödvändigt att i detalj förstå de komplexa psykologiska formuleringar och teorier som ligger bakom konstruktionen och utvecklingen av testet. Det är ändå viktigt att förstå att WPT är ett mycket avancerat psykometriskt instrument med hög validitet och reliabilitet. WPT ger en tillförlitlig uppfattning om allmän kognitiv begåvning, d.v.s. förmågan att inhämta kunskap, förstå instruktioner och att lösa problem.


 • Hur många har använt sig av problemlösningstestet WPT?

  WonderlicPersonnel Test – WPT har använts av mer än 200 miljoner människor.

 • Vad avgör om ett test är giltigt?

  Giltigheten hos ett test avgörs av hur väl det mäter vad det är avsett att mäta. Wonderlic har omfattande dokumenterad forskning som bevisar WPT-testets giltighet.

 • Måste WPT administreras av en legitimerad psykolog?

  Nej, Wonderlics WPT-tester är utformade för att administreras och tolkas av personal som har utbildats i testverktyget.

 • Hur kan jag bli en auktoriserad testadministratör?

  Vi håller kontinuerligt utbildningar i testverktyget WPT. Gå gärna in under fliken ”Utbildningar”, där kan du läsa mer och anmäla dig.

WPT-R

 • Vad är WPT-R?

  WPT-R är uppföljaren till det klassiska WPT-testet och bygger på den senaste forskningen och tekniken för arbetspsykologisk testning. Det omfattar verbal, numerisk, spatial och logisk förmåga, sammanfattat i en så kallad G-faktor, generell begåvning.

  WPT-R ger ett snabbt och tillförlitligt mått på allmän begåvning och problemlösningsförmåga. Resultatet ger en god uppfattning om hur lätt en person har att hämta in ny information, lösa problem samt hur intellektuellt utmanande han eller hon kan komma att finna ett nytt arbete. Genom att använda WPT kan man förkorta utbildningstiden för nyanställda och öka chansen att få rätt person på rätt plats. WPT-R består av 50 frågor och den tillåtna tiden är exakt 12 minuter vilket sköts per automatik av systemet. Det finns instruktioner om hur testet fungerar samt ett antal övningsfrågor som ska lösas innan testet sätts igång.


  Du kan läsa mer om WPT-R i vårt produktblad som du finner i menyn till höger.

 • Hur redovisas resultaten?

  Resultaten redovisas i en automatiserad rapport med all nödvändig information såsom WPT-poäng, IQ-poäng och percentilvärde.

 • Vilka språk finns WPT-R på?

  WPT-R finns på följande språk:

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska
  • Portugisiska
  • Spanska

WPT-Q

 • Vad är WPT-Q?

  WPT-Q är en förkortad snabbversion av det erkända Wonderlic Personnel Test (WPT).Testet kan göras på distans från valfri plats, allt som behövs är en dator med internetanslutning. Resultatrapporten levereras direkt till dig via portalen Wonderlic Online. WPT-Q består av 30 frågor och den tillåtna tiden är exakt 8 minuter vilket sköts per automatik av systemet


  WPT-Q hjälper dig att preliminärt matcha kandidater till jobb där de ska kunna arbeta effektivt och samtidigt känna sig intellektuellt tillfredsställda. Testet lämpar sig väl vid volymrekryteringar och hjälper dig att sortera bland kandidater redan i urvalet vilket säkerställer att du inte ägnar värdefull tid på individer som senare visar sig vara otillräckligt kvalificerade för den aktuella rollen.  


  Du kan läsa mer om WPT-Q i vårt produktblad som du finner i menyn till höger.

 • Hur redovisas resultaten?

  Eftersom testet görs på distans utan möjlighet att övervaka själva testsituationen, redovisas resultatet som antingen grönt (kandidaten går vidare i processen), gult (kandidaten kan gå vidare utifrån prestation på andra urvalsmetoder) eller rött (kandidaten går inte vidare i processen). Dessa spann skräddarsys i dialog med Kandidata utifrån de krav som finns för specifik tjänst.

 • Vilka språk finns WPT-Q på?

  WPT-Q finns tillgängligt på följande språk:

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska
  • Portugisiska
  • Spanska

WPT på papper

 • Finns WPT-testet som pappersversion?

  Ja, WPT-testet finns även i en pappersversion som kan användas om det t.ex. inte finns möjlighet att använda en dator. Testet består av 50 frågor och den tillåtna tiden är exakt 12 minuter. 

Utbildad handhavare

 • Hur kan jag köpa tester?

  Är du utbildad handhavare kan du köpa och administrera WPT. Använder du WPT Online skickas en faktura månadsvis till angiven faktureringsadress efter det att du har använt testet. Vill du beställa WPT pappersversionen behöver du bara skicka din beställning till kdt@kandidata.se.

Testperson

 • Hur får jag mitt testresultat?

  Testresultaten tillhör företaget som har testat dig. Du kommer att behöva kontakta företaget för att få reda på ditt resultat.