Vår ägare

Kandidata grundades 1998 och är en del av Christer Olsson Group som drivs av Christer Olsson. Christer är en av Nordens mest anlitade föreläsare med fokus på samspelet mellan organisationens strukturella och kulturella dimensioner.


Christer arbetar också som coach och inspiratör för ledare och ledningsgrupper på många av Sveriges mest framgångsrika företag. Han är också en inspirerande och uppskattad författare, och självklart kan du köpa hans böcker genom oss.