Vår historia

Kandidata grundades 1998 och är en del av Christer Olsson Group. Under de senaste åren har vi haft förmånen att hjälpa några av Sveriges främsta företag och arbetsgivare att identifiera de bäst lämpade talangerna och bygga framgångsrika kulturer. Vår verksamhet och affärsidé grundar sig i läran om Emotionell intelligens som har sitt ursprung i USA.


1995 kom Daniel Goleman ut med den mycket uppmärksammade boken Känslans intelligens. Boken var lite av ett startskott på en ny psykologisk inriktning där man fokuserar på dynamiska, utvecklingsbara förmågor istället för att bara se på den mer statiska personligheten. 

Idag forskas det intensivt om Emotionell intelligens på många håll i världen och en av de mest framstående forskarna är Dr. Reuven Bar-On som verkar vid University of Texas. Dr. Bar-On identifierade tillsammans med sitt team femton olika mätbara förmågor och efter många års forskning i sju olika länder kunde världens första vetenskapligt baserade och mätbara instrument, Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i) presenteras i samarbete med MHS, ett stort och ansett testutvecklingsinstitut i Kanada. 2014 uppgraderades testet till version EQ-i 2.0 vilket är ett av de tester som vi på Kandidata använder oss av i vårt arbete med att mäta och utveckla framgång. 

Vi har långvariga relationer med såväl stora som små företag och organisationer i varierande branscher. Denna erfarenhet har gett oss goda insikter om vilka förmågor som är viktiga i olika typer av organisationer. Insikter som vi har stor nytta av i vårt arbete med att bygga framgång i din organisation.